Ta skydd inomhus

Hur agerar du om du hör den allmänna farosignalen?

Vid fara och nödsituationer varnar myndigheterna befolkningen med hjälp av ett varningsmeddelande och den allmänna farosignalen. Det första man ska göra är att ta skydd inomhus och handla enligt anvisningarna för farosituationer. Det räcker oftast för att skydda sig. Inomhus betyder hemma, i skolan, på arbetsplatsen eller inne i en annan byggnad.

Larmanordningar för varning av befolkningen testas den första vardagsmåndagen i månaden kl. 12.

Lyssna på den allmänna farosignalen

Ladda ner appen 112 Suomi på din telefon.

Mor och barn går in genom ytterdörren.

Exempel på situationer när man måste ta skydd inomhus:

 • brand i närområdet med höga halter av giftig rök
 • gasrisk när det har inträffat en olycka med farliga ämnen i närheten
 • strålningsrisk vid till exempel en kärnkraftsolycka

Det är viktigt att ta skydd inomhus

 • Brandgaser som uppstår vid brand är alltid skadliga, och att andas in dem är hälsovådligt eller till och med livsfarligt. Brandgaser är lätta att upptäcka.
 • Om du själv upptäcker faran, agera omedelbart: ta skydd inomhus och stäng ventilationen.
 • Gör det senast när myndigheten uppmanar till det med den allmänna farosignalen eller ett varningsmeddelande.
 • Vissa giftiga gaser kan man upptäcka med till exempel luktsinnet, men inte alla. En del farliga ämnen är luktfria och färglösa.

Stäng ventilation och täpp till springor

 • Det är viktigt att alla, både hemma och på jobbet, vet hur man stänger den mekaniska ventilationen.  Alla fastigheter har inte mekanisk ventilation och i vissa fastigheter är det endast fastighetsservicen som kan stänga av ventilationen.
 • När det är nödvändigt att ta skydd inomhus ska utrymmet tätas så bra som möjligt.
 • Dörrar, fönster och ventilationsöppningar täpps till med till exempel plastfolie eller ventilationstejp. Det här minskar mängden rök, gaser eller radioaktiva partiklar som tränger in.
  Mannen stoppar ventilationen.

Vet du var avbrytaren till ventilationen finns?

 • Eftersom farlig rök eller gas sprider sig tämligen snabbt utomhus ska de boende eller personalen kunna stänga ventilationen själva. Det här förutsätter att man vet var avbrytaren till ventilationen finns och att alla har tillgång till den.
 • Att installera en nödstoppsknapp i till exempel hallen är en bra lösning för att alla ska kunna stänga ventilationen i farliga situationer.

Jodtabletter

 • Ackumulering av radioaktiv jod i sköldkörteln kan minskas genom att man tar en jodtablett.
 • Jodtabletter rekommenderas att förvara hemma för barn och vuxna upp till 40 år.
 • Tabletter ska endast tas på uppmaning av myndigheterna för att säkerställa rätt tajming.
 • Jodtabletter kan köpas på apotek för 3 till 40 åringar. Den offentliga hälsovården skaffar jodtabletter lämpliga för barn under 3 år och distribuerar dem till föräldrarna.
 • Följ instruktionerna på förpackningen vid dosering.

Läs intruktioner om jodtabletter på Strålsäkerhetscentralens hemsida.

Skyddsrum

 • Under undantagsförhållanden kan man behöva använda skyddsrum. Skyddsrummen tas i bruk genom myndighetsbeslut.
 • Det internationella märket för befolkningsskydd är en blå triangel på ett orange botten. Märket guidar dig till skyddsrummet.
 • De flesta skyddsrummen finns i bostadshus och allmänna byggnader. De är traditionella skyddsrum som ofta är byggda i källarvåningen.

Läs mera på hemsidan för Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland.

Uppgifter