FÖRBEREDAS FÖR!
Voimalinjoja.

Elektricitet

Allt flera strömavbrott orsakas av olika naturfenomen, som upplega, översvämningar och stormar, men också tekniska fel kan orsaka avbrott. Återställandet av de skador som naturfenomen orsakar sker inte alltid på en sekund, och då kan ett strömavbrott dra ut på tiden.

Informationssamhället är beroende av el, informationsteknik och datanät. En störning i elnätet påverkar vardagen snabbt. I en störningssituation är det viktigt att få rätt information – men många informationskanaler fungerar med el. Telefonnätverk har planerats att fungera vid strömavbrott med batterikraft i högst ett par timmar.

Var får man information?

 • Så länge som dataförbindelserna fungerar och det finns ström i batterierna kommer man åt internet för att hämta information.
 • Pålitliga informationskällor är bl.a. Yles kanaler, kommunens kommunikationskanaler samt el- och vattenbolagens kommunikationskanaler.

För kommunikation behöver du:

 • En batteridriven radio och reservbatterier
 • En laddad mobiltelefon
 • Ett reservbatteri eller en fulladdad reseladdare för telefonen

Mat

Det kan bli svårt att göra uppköp exempelvis på grund av sjukdom. En plötslig penningbrist kan överraska, eller varuleveranser försvåras på grund av en samhällssituation. Har du tillräcklig med mat hemma om det inte är möjligt att gå till butiken under ett par dagar?

I en störningssituation använder man först färskvaror och kylskåpsvaror. Undvik att öppna frysen om elen är borta för att undvika att maten tinar upp. Klarar du av att tillreda mat även under ett elavbrott?

Vila & värme

Med undantag av brasugnen och andra eldstäder behövs el i all uppvärmning. I synnerhet på vintern blir bostadens kallnande snabbt ett problem.

I kallt väder kallnar trähus till +10 grader på mindre än ett dygn. Ett elementhöghus svalnar på cirka två och ett bastant stenhus på cirka tre dygn. När elen är tillbaka tar det tid att värma upp husen.

Så här håller du dig varm:

 • Ha tillräckligt med varma kläder och täcken för alla.
 • Ät bra och vila tillräckligt.
 • Ugn eller öppen spis och torr brännved är goda reservvärmekällor.
 • Stäng fönstren och håll ytterdörren stängd. Värmen flyr snabbt om ytterdörren öppnas ofta.
 • Stäng mellandörrarna till korridorerna, vindfången och hallen och täpp till springorna.
 • Kom ihåg att alkohol är en dålig värmare.

Om hemmets temperatur sjunker under +15 grader:

 • Försök hålla ett utrymme i bostaden varmt. Stäng dörrarna till de yttre rummen och hörnrummen och förhindra drag från dem med mattor eller handdukar.
 • Täck fönstren med tjocka gardiner eller filtar. Hämta flera mattor till golvet.
 • Klä på dig varma kläder som andas. Sätt sockor eller skor på fötterna, sätt mössan på huvudet och handskar på händerna vid behov.

Om du blir tvungen att sova i en kall bostad:

 • Flytta sängarna till bostadens varma plats. Gräv fram alla täcken och filtar. I en bra sovsäck klarar du dig bra.
 • Sov bredvid familjemedlemmarna under gemensamma täcken. En människa producerar lika mycket värme som en glödlampa på 70 watt.
 • Du håller dig bättre varm, om du gör ett tält av filtarna runt bordet och sover där. Man kan också sätta upp ett campingtält inomhus.

Katastrof

I en olyckssituation är det räddning som kommer i första hand. Tänk ut två vägar till säkerhet redan på förhand och försäkra dig om att alla familjemedlemmar kan och klarar av att använda dem. Lär barnen att använda trygga utrymningsvägar och att de aldrig ska gömma sig.

När faran hotar

 • rädda de som är i fara och varna andra
 • isolera risken om du kan
 • larma hjälp från en trygg plats

I en eldsvåda ska du komma ihåg att inte gå i röken. Om det är rök i trappuppgången, stanna kvar i bostaden och hindra röken från att komma till bostaden. Larma hjälp!

Nainen teippaa ikkunan karmia ilmatiiviiksi.

Skydd

Känner du igen den allmänna farosignalen? Om du hör en stigande och sjunkande ljudsignal som varar i en minut ska du gå inomhus och följa myndigheternas anvisningar (radio, teve, varningsmeddelande).

Grundkunskaper när man söker skydd inomhus är

 • att stänga av ventilationen
 • att stänga fönster, dörrar och ventilationsöppningar
 • att skydda mat och vatten
 • att följa myndighetsanvisningar
 • att undvika användning av telefon

Hem lagring

Hemförråd kan behövas i många olika livssituationer, därför är det bra att sköta om det för att underlätta vardagen. Hemförrådet består av

 • vattenkärl
 • radio och reservströmkällor
 • kontanter
 • hemapotek
 • hygienartiklar
 • mat som är lätt att tillreda och lämplig för alla familjemedlemmar

Kom även ihåg grannhjälp och sällskapsdjur! Sköt om dina säkerhetskunskaper:

 • förstahandssläckning
 • nödförsta hjälpen
 • kolla in en defibrillator, alltså hitta en hjärtstartare
 • att gör en nödanmälan
Nainen ojentaa iäkkäälle miehelle vesikanisterin.

Vatten

Ett vattenavbrott kan bero på till exempel strömavbrott eller vattenförorening. Trots att det ofta anordnas utdelning av reservvatten i vattenförsörjningens störningssituationer som är längre än ett dygn, skulle det vara lättare om det fanns ens några liter butikköpt flaskvatten hemma.

Människan behöver cirka 2 liter rent dricksvatten per dag. Därtill behövs vatten för matlagning och hygien.  Totalbehovet av vatten är 1-2 hinkar per person på ett dygn.

Om det inte kommer vatten

 • Förbered dig för situationen med lockförsedda kärl med vilka man kan hämta vatten till exempel från vattenutdelningsplatser.
 • Man kan spola toaletten endast en gång. I fortsättningen kan man spola WC med reservvatten. Om det inte finns reservvatten kan man kan uträtta sina behov i en soppåse som man monterat i WC-skålen.

Kom ihåg att soppåsen som monterats i WC-skålen ska sorteras som blandat avfall.

Om vattnet är förorenat

 • Förhindra användning av förorenat vatten.
 • Följ vattentjänstverkets instruktioner vad gäller användning av vatten och eventuell uppmaning att koka vattnet.
 • Använd inte vatten under klorering av vattenledningar (chockklorering).
 • När rent vatten blir tillgängligt igen, kom ihåg att tvätta alla apparater och kärl som kan ha blivit kontaminerade med förorenat vatten, till exempel kaffebryggaren.

Du får information om vattendistribution:

 • I alla situationer som gäller vattenförsörjning ta kontakt med ditt bostadsbolags fastighetsunderhåll.
 • Information om rådande störningar i vattenförsörjning får du från vattenverk.
 • Om du bor i ett småhus (t.ex. egnahemshus eller parhus), ta kontakt med vattentjänstverkets störningstjänst eller kontrollera anvisningarna på deras webbplats.
 • Ett avbrott i vattenförsörjningen och ett omfattande strömavbrott påverkar även avloppsvattensystemet. Följ informationen från vattenverket och myndigheterna.