72 timmar är myndigheters och organisationers beredskapsrekommendation för privathushåll

Till exempel ett längre strömavbrott kan leda till en situation där tjänster som erbjuds av samhället blir störda eller till och med avbrutna.

I hemmen bör man förbereda sig att klara sig på egen hand i minst tre dygn vid en störningssituation. Det skulle vara bra om det fanns mat, vatten och läkemedel hemma för minst tre dygn. Det skulle också vara viktigt att känna till beredskapens grunder, dvs. att veta till exempel var man får korrekt information i en störningssituation och hur man klarar sig i en svalnande bostad.

Privathushållens beredskap är av stor betydelse för samhället och framför allt för människan själv. Därför bör var och en förebereda sig för störningssituationer.

Kontrollera om du har tillräcklig beredskap!

Strömavbrott

Vilka saker behöver jag ha hemma vid ett strömavbrott?
Läs mer >>

Reservförråd

Det borde finnas mat hemma för hela familjen för minst tre dygns behov.
Läs mer >>

Vatten

Dunkar och hinkar behövs för att hämta och förvara vatten.
Läs mer >>

Ta skydd

Om man måste ta skydd inomhus kan ventilationen behöva stängas av och fönstren tätas.
Läs mer >>

Smittsamma sjukdomar

En god hygien är bland det viktigaste för att undvika smittsamma sjukdomar.
Läs mer >>

Korrekt information och datasäkerhet

Vid en störningssituation är korrekt information av största vikt.
Läs mer >>

INFO

Powered by:

Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland
Ratamestarinkatu, 11 00520 Helsinki
72tuntia@spek.fi
Registerbeskrivning
SPEK tar inget ansvar för skador, förluster eller kostnader – direkta, indirekta eller oförutsedda, efterföljande eller specifika – uppkomna av, eller relaterade till användandet eller missbruk av informationen på webbsidan.

SAMARBETSPARTNER:

  Rädda Barnen.Ars Supervivet Finlandia