72 timmar är myndigheters och organisationers beredskapsrekommendation för privathushåll

Till exempel ett längre strömavbrott kan leda till en situation där tjänster som erbjuds av samhället blir störda eller till och med avbrutna.

I hemmen bör man förbereda sig att klara sig på egen hand i minst tre dygn vid en störningssituation. Det skulle vara bra om det fanns mat och läkemedel hemma för minst tre dygn. Det skulle också vara viktigt att känna till beredskapens grunder, dvs. att veta till exempel var man får korrekt information i en störningssituation och hur man klarar sig i en svalnande bostad.

Privathushållens beredskap är av stor betydelse för samhället och framför allt för människan själv. Därför bör var och en förebereda sig för störningssituationer.

{"autoplay":"false","autoplay_speed":"3000","speed":"300","arrows":"true","dots":"true","rtl":"false"}

Sök utbildare

72 timmar -kursledare är experter som SPEK har utbildat. Under två timmars 72 h -utbildning går vi igenom urbant beredskap, lär oss känna igen risker och agera modigt. Kurslerarnas kontakt uppgifter får inte användas till marknadsföring eller forskningsändamål.

INFO

Powered by:

Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland
Ratamestarinkatu, 11 00520 Helsinki
72tuntia@spek.fi
Rekisteriseloste
SPEK tar inget ansvar för skador, förluster eller kostnader – direkta, indirekta eller oförutsedda, efterföljande eller specifika – uppkomna av, eller relaterade till användandet eller missbruk av informationen på webbsidan.

SAMARBETSPARTNER: